کارشناسی عمران، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 7 سال راه برای مدیرعاملی مورد نیاز است
8 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
مرضیه سالاروند
091200XXX59
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
مرضیه سالاروند

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش