کارشناسی عمران، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

7 سال رتبه دار راه برای مدیرعاملی/کرج
7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
مرضیه سالاروند
091200XXX59
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
مرضیه سالاروند

مهندس‌های مشابه

نیاز است    3 هفته پیش