کارشناسی عمران، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندسی مکانیک و تمامی رشته ها
1 هفته پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
آب
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
زاهدی
093638XXX77
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
زاهدی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش