کارشناسی عمران، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 7 سال سابقه ابنیه مورد نیاز
1 هفته پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه