کارشناسی معدن، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

نیاز به امتیاز مدرک مهندس در تمامی رشته های عمرانی و صنعتی با سابقه بیمه مرتبط
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
صنعت و معدن
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معدن
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    4 ماه پیش
نیاز است    10 ماه پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش