کارشناسی معدن، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس کارشناسی عمران نقشه برداری معدن و مکانیک با رتبه و گواهی آب مورد نیاز است
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
آب
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معدن
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    4 ماه پیش
نیاز است    10 ماه پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش