کارشناسی معماری، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

به یک مدرک مهندس عمران یا معماری با سه سال سابقه جهت رتبه بندی نیاز هست ترجیحا اهل ارومیه باشه.
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معماری
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه