کارشناسی مکانیک، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

نیاز به یک مهندس برای رتبه 5تاسیسات وتجهیزات / غیرمدیرعاملی ، نیازمندیم.
2 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت قیمت توافقی
غلامی
091204XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
غلامی

مهندس‌های مشابه