کارشناسی مکانیک، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس مکانیک رتبه دار تاسیسات یا مهندس برق رتبه دار تاسیسات جهت سمت پرسنل امتیاز آور با پرداخت 4 میلیون فوری فوری مورد نیاز است
2 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه