کارشناسی مکانیک، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس با حداقل 3 سال سابقه در شرکت های خصوصی با زمینه فعالیت تاسیسات مورد نیاز است
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه