کارشناسی مکانیک، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس کارشناسی عمران نقشه برداری معدن و مکانیک با رتبه و گواهی آب مورد نیاز است
10 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
آب
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه