کارشناسی نقشه برداری، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

سابقه بیمه 3 سال و بالاتر مورد نیاز است
2 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی