کارشناسی نقشه برداری، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس کارشناس عمران و یا نقشه برداری با سابقه بیمه مرتبط گواهی راه
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی