کارشناسی نقشه برداری، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس نقشه بردار با 3 سال سابقه و بیشتر مورد نیاز میباشد (زمینه فعالیت در سد سازی, راهسازی و .... )
11 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی