کارشناسی نقشه برداری، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 7سال سابقه جهت مدیر عاملی در رشته های عمران نقشه برداری و معماری جهت گواهی راه و یا ابنیه مورد نیاز است
11 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی