کارشناسی کشاورزی، بازنشسته نیاز است

مدرک مهندس بازنشته کشاورزی مورد نیاز میباشد
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
کشاورزی
سابقه بیمه بازنشسته
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
فرهمند
093744XXX16
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند

مهندس‌های مشابه