کارشناسی کشاورزی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

* نیاز به مهندس کارشناسی کشاورزی با سابقه بیمه در شرکت های رتبه دار آب *
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    10 ماه پیش