کارشناسی کشاورزی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس سه سال رتبه دار کشاورزی برای هیئت مدیره مورد نیاز است تسویه نقدی + قرارداد دوساله شماره تماس:09120440293
2 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
کشاورزی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
mazloomi
091204XXX93
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
mazloomi

مهندس‌های مشابه

نیاز است    6 ماه پیش