کارشناسی کشاورزی، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 7 سال سابقه یا 3 سال سابقه بعنوان سمت مدیر عامل و یا هیئت مدیره با سابقه مرتبط در زمینه آب مورد نیاز است
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
آب
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 سال پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی