کارشناسی کشاورزی، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس 7 سال سابقه یا 3 سال سابقه بعنوان سمت مدیر عامل و یا هیئت مدیره با سابقه مرتبط در زمینه آب مورد نیاز است
9 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
آب
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    6 ماه پیش