کارشناسی برق، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس نیرو ،شرکت مشاور بالای هفت سال موردنیاز
7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
انرژی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
نعمت اللهی
091269XXX89
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
نعمت اللهی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    1 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    5 ماه پیش
نیاز است    5 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی