کارشناسی سایر موارد، ۴ سال سابقه بیمه نیاز است

در یکی از رشته های معماری، حمل و نقل، محیط زیست، طراحی محیط و منظر، جامعه شناسی، مدیریت شهری، باستان شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، برنامه ریزی گردشگری، GIS، نقشه برداری
7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
شهرسازی و معماری
سابقه بیمه ۴ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی سایر موارد
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093929XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار