کارشناسی ارشد شهر سازی، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

به یک مهندس شهرساز، معمار جهت رتبه بندی شرکت مشاور شهرسازی نیازمندیم
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
شهرسازی و معماری
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی شهر سازی
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093929XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه