کارشناسی شهر سازی، ۸ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس شهرسازی یا برنامه ریزی شهری با بیش از 8 سال سابقه بیمه ای مفید
5 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
شهرسازی و معماری
سابقه بیمه ۸ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی شهر سازی
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
092148XXX42
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه