کارشناسی عمران، ۵ سال سابقه بیمه نیاز است

نیازمند مدرک تحصیلی کارشناسی عمران جهت رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور راهسازی دارای حداعقل 4 سال سابقه مفید و دارای گواهی کار
7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
سابقه بیمه ۵ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 هفته پیش