کارشناسی عمران، ۶ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس مشاور راه سازی و یا آب و فاضلاب و یا شهرسازی مورد نیاز
6 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
شهرسازی و معماری
راه و ترابری
مهندسی آب
سابقه بیمه ۶ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش