کارشناسی عمران، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

با سلام به دو نفر با سابقه 4 سال و 7 سال بیمه مشاور جهت رتبه بندی نیازمندیم. با تشکر
6 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091325XXX04
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    1 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    3 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش
نیاز است    4 هفته پیش