کارشناسی معدن، ۴ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس کارشناسی مهندسی معدن با حداقل 4 سال سابقه بیمه در شرکت های مهندسین مشاور راهسازی مورد نیاز
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
راه و ترابری
سابقه بیمه ۴ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معدن
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    9 ماه پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش
نیاز است    1 سال پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی