کارشناسی معماری، ۷ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس معمار با حداقل 7 سال سابقه بیمه مفید
8 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
شهرسازی و معماری
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معماری
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
092148XXX42
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه