کارشناسی سایر موارد، ۷ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

برق 7سال بدون رتبه موووجود میباشد اب 7سال رتبه دار مووورد نیاز است ارشد محیط زیست (اولویت 2)در زمینه آب مووجود میباشد
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی سایر موارد
قیمت قیمت توافقی
کشاورز
091234XXX17
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کشاورز

مهندس‌های مشابه