کارشناسی عمران، ۷ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مهندس عمران با ۷ سال سابقه در شرکت مهندسین دانشمند ک رتبه ۱ انتقال نیرو و توزیع نیرو دارد .ترجیحا وکالت ۴ ساله
4 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
Alireza
091300XXX45
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
Alireza

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    1 ماه پیش
آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش
آماده قرارداد    7 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش