کارشناسی نقشه برداری، بازنشسته آماده قرارداد

خدمات نقشه برداری پژواک
2 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی بدون گواهی
سابقه بیمه بازنشسته
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091254XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    2 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش