کارشناسی ارشد سایر موارد، ۷ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

لیسانس عکاسی دانشجوی ارشد مطالعات موزه هستم
9 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
مرمت آثار باستانی
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی سایر موارد
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093706XXX00
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    1 سال پیش