کارشناسی مکانیک، ۵ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مهندس مکانیک 5 سال سابقه بدون رتبه
2 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
آب
سابقه بیمه ۵ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش