کارشناسی ارشد نقشه برداری، ۳ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

۵ ماه بیمه از مشاور دارم ۳۵ ماه از شرکت تعاونی مسکن ۸ ماه از شرکت دانش بنیان
8 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
نقشه برداری زمینی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091260XXX34
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش
سامانه تخصصی تامین مهندس و نیازمندی های تخصصی ثبت شرکت ها نسخه آزمایشی

!!!صفحه مورد نظر یافت نشد

نیازمندی های جامع امور ثبت شرکت، ثبت برند، تامین نیروی امتیاز آور و سایر خدمات اداری و ثبتی