کارشناسی ارشد نقشه برداری، ۳ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

۵ ماه بیمه از مشاور دارم ۳۵ ماه از شرکت تعاونی مسکن ۸ ماه از شرکت دانش بنیان
6 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
نقشه برداری زمینی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی ارشد
مدرک تحصیلی نقشه برداری
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091260XXX34
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش