کارشناسی برق، بازنشسته آماده قرارداد

مهندس بازنشسته برق حکم بازنشستگی سال 87
4 هفته پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
راه و ترابری
صنعت و معدن
تاسیسات و تجهیزات
کشاورزی
آب
نفت و گاز
نیرو
سابقه بیمه بازنشسته
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
فرهمند
093744XXX16
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش