کارشناسی برق، بازنشسته آماده قرارداد

مدرک بازنشسته برق آماده واگذاری
5 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
نیرو
سابقه بیمه بازنشسته
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
shaygan
099090XXX06
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
shaygan

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    1 هفته پیش
آماده قرارداد    1 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    7 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش