کارشناسی برق، ۷ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مهندس 7 سال سابقه در شرکت های رتبه 1 تاسیسات برای استفاده از مدرک امتیاز آور مدیر عامل
6 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فرهمند
093744XXX16
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش