کارشناسی برق، ۷ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مدرک مهندس تاسیساتی 7 سال سابقه جهت مدیر عاملی اماده واگذاری
4 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
سابقه بیمه ۷ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    4 هفته پیش
آماده قرارداد    1 ماه پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش