کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
ساختمان
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    3 روز پیش
آماده قرارداد    1 ماه پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش