کارشناسی عمران، ۳ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مدیر عامل میشود
8 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
مرضیه سالاروند
091200XXX59
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
مرضیه سالاروند

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    3 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش
آماده قرارداد    7 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش