کارشناسی معماری، ۳ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مهندس معمار با گواهی ابنیه با 3 سال سابقه بیمه رتبه دار
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معماری
قیمت ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاربر ثبت بازار
092159XXX36
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش