کارشناسی مکانیک، ۳ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مهندس مکانیک با سه سال سابقه بیمه رتبه دار موجود
8 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
تاسیسات و تجهیزات
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کاربر ثبت بازار
092159XXX36
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    3 هفته پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش