کارشناسی مکانیک، ۶ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مهندس مکانیک دارای 7 سال رتبه اب قرارداد 4 ساله بدون سمت مدیر عاملی
2 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
آب
سابقه بیمه ۶ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی مکانیک
قیمت ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    11 ماه پیش
آماده قرارداد    11 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش
آماده قرارداد    2 سال پیش