کارشناسی عمران، ۴ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

مهندس مشاور اولویت دوم و سوم راه سازی با مدرک عمران _تکنولوژی عمران موجود میباشد
12 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
شهرسازی و معماری
سابقه بیمه ۴ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    2 روز پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    9 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    10 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش