کارشناسی عمران، ۶ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

4سال سابقه در شرکت های مشاور آب و فاضلاب استفاده از مدرک برای اخذ رتبه مشاور و پیمانکار با گواهی آب و فاضلاب
4 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
مهندسی آب
سابقه بیمه ۶ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    1 ماه پیش
آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    5 ماه پیش
آماده قرارداد    6 ماه پیش
آماده قرارداد    7 ماه پیش
آماده قرارداد    8 ماه پیش