کارشناسی عمران، ۹ سال سابقه بیمه آماده قرارداد

جهت استفاده در اولویت های اول دوم و سوم مشاور آب و فاضلاب ................ویا پیمانکاری تماس با 09374401516
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
مهندسی آب
سابقه بیمه ۹ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه

آماده قرارداد    2 ماه پیش
آماده قرارداد    4 ماه پیش
آماده قرارداد    11 ماه پیش
آماده قرارداد    12 ماه پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش
آماده قرارداد    1 سال پیش