چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت چیست؟

ثبت تغییرات شرکت به منظور ثبت تمامی تغییرات صورت گرفته در یک شرکت انجام می شود. برای ثبت تغییرات شرکت بایستی صورت جلسه تمامی تغییرات مهیا گردد.

ثبت تغییرات شرکت به منظور وارد کردن تغییراتی از جمله تغییر نام شرکت و همچنین تغییر آدرس و غیره در اداره ثبت شرکت ها اجرا می گردد. برای ثبت تغییرات بایست صورت جلسه ای تهیه و فراهم گردد و به اداره ثبت شرکت ارائه گردد.

نکات مهم در مورد ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت به منظور جمع آوری و ثبت تمامی تغییرات و تصمیماتی که در یک شرکت و موسسه به وقوع می پیوندد، می باشد که در طی مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره با توجه به ضرورت های شرکت انجام می گردد. تغییرات شرکت در دو دسته صورت می پذیرد که برخی از تغییرات صورت گرفته در صلاحیت مجمع عادی و برخی نیز در صلاحیت مجمع فوق العاده است. برای ثبت تغییرات شرکت به صورت جلسه نیاز می باشد که در پایان تمامی صورت جلسه ها امضای اعضای شرکت موجود می باشد. شرکت هایی که دارای مجوز هستند برای تغییرات شرکت خود بایست از برخی نهادها و موسسه ها مجوز دریافت نماید که برای این امر در ابتدا بایست صورت جلسه تغییرات شرکت را به همراه اصل مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل و ارائه دهند. از جمله تغییرات شرکت می توان به مواردی نظیر تغییر آدرس، تغییر در سهام و غیره اشاره نمود که بایست برای هریک از تغییرات صورت گرفته صورت جلسه ای مهیا و فراهم گردد. توجه داشته باشید که متن صورت جلسات تهیه و وارد شده در سامانه بایستی دقیقا با صورت جلسات ارائه شده به اداره ثبت شرکت ها مطابقت داشته باشد. در ادامه مطلب اشاره هایی به مواردی که در ثبت تغییرات اداره ها و شرکت ها  الزامی می باشد خواهیم داشت:

 • تغییر اساسنامه
 • انحلال شرکت، حتی در مواقعی که انحلال به دلیل انقضای مدت شرکت صورت بپذیرد
 • تغییر اسم شرکت
 • تمدید مدت شرکت
 • تغییر مدیر یا مدیران
 • تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا

برای ثبت تغییراتی اینترنتی شرکت نیز بایست مراحل زیر را طی کنید:

 • ورود به سامانه
 • انتخاب استان
 • وارد کردن اطلاعات شرکت
 • انتخاب نوع شرکت
 • مشخص کردن نوع صورت جلسه
 • مشخص کردن تعداد حضار در جلسه
 • مشخص کردن تاریخ برگزاری جلسه
 • وارد کردن تصمیمات اخذ شده
 • تایید مدارک مورد نیاز
 • تایپ متن صورت جلسه
 • تاییدیه پذیرش

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *