چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

ثبت موسسه

ثبت موسسه و شرکت های غیر تجاری بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه این امر توسط شرکت های بسیاری در سراسر کشور صورت می گیرد. با این حال لازم است بدانید به طور کلی موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که برای امور غیر تجاری از جمله امور علمی، ادبیات و امور خیریه تشکیل می شوند.

برای ثبت موسسه غیر تجاری باید مراحل متعددی را به صورت قانونی طی نمود. پر نمودن فرم تقاضای ثبت موسسه و صورت جلسه موسسین از مراحل ابتدایی این امر خواهند بود.

مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که در آن اموری به جز امور تجاری صورت می گیرد حال دقت داشته باشید به طور کلی این موسسات بسته به اهدافشان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای از آنها هدف اصلی جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود ندارند، اما دسته دیگر با هدف جلب منافع مادی و معنوی و تقسیم منافع بین اعضای خود حرکت می کنند. دقت داشته باشید در این موسسات حداقل شرکا باید ۲ نفر باشد و لازم است که این موسسات در تهران همچون موسسات تجاری در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند. حال لازم است بدانید برای طی کردن مراحل ثبت موسسات غیر تجاری ابتدا باید فرم تقاضای ثبت موسسه و صورتجلسه موسسین را پر نموده و توسط شرکا امضا شود. سپس کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا تنظیم و امضا می شود و چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها ارائه می گردد که در این مرحله مسئول مربوطه بعد از بررسی گواهی لازم را بر اساس یکی از اسامی پیشنهادی صادر می کند و سپس باید به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

لازم است بدانید برای ثبت شرکت و موسسه غیر تجاری باید دو نسخه فرم تقاضای ثبت موسسه را از اداره ثبت شرکت ها دریافت و پر نمایید. سپس اساسنامه را حداقل در دو جلد تنظیم کنید و کلیه شریکان تمام صفحات آن را امضا کنند. از دیگر مدارک لازم می‌توان به صورتجلسه مجمع عمومی موسسین حداقل در دو نسخه، فتوکپی شناسنامه شرکا و اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه اشاره نمود. همچنین دقت داشته باشید در صورتی که شرکت شما دارای شعبه دیگری باشد امضای مدیر شعبه به همراه فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت نیز الزامی می باشد.

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *