اخذ جواز و گواهی آبیاری تحت فشار در سراسر کشور ارائه دهنده خدمات

آبیاری تحت فشار ، آبیاری که در آن برای انتقال آب استفاده شود. آبیاری تحت فشار نیاز به جواز و یک گواهی با عنوان (گواهی آبیاری تحت فشار)میباشد که برای فعالیت در این زمینه الزامی میباشد. برای کسب اطلاعات شرایط موردنیاز و یا در صورت نیاز به جواز و گواهی آبیاری تحت فشار در سراسر کشور با ما در تماس باشید.
6 ماه پیش
اخذ جواز و گواهی آبیاری تحت فشار در سراسر کشور
عنوان آگهی اخذ جواز و گواهی آبیاری تحت فشار در سراسر کشور
دسته بندی پروانه بهره برداری
توضیحات آبیاری تحت فشار ، آبیاری که در آن برای انتقال آب استفاده شود. آبیاری تحت فشار نیاز به جواز و یک گواهی با عنوان (گواهی آبیاری تحت فشار)میباشد که برای فعالیت در این زمینه الزامی میباشد. برای کسب اطلاعات شرایط موردنیاز و یا در صورت نیاز به جواز و گواهی آبیاری تحت فشار در سراسر کشور با ما در تماس باشید.
قیمت قیمت توافقی
غلامی
091204XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
غلامی
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    1 سال پیش
ارائه دهنده خدمات    1 سال پیش