اخذ گواهینامه HSE ارائه دهنده خدمات

هر مجموعه ای که دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده اش ، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را رعایت می کند. کارشناسان ما در شرکت قانونمداران یکتا شما را یاری می رسانند تا در کوتاهترین زمان و تضمین شده این خدمات را به صورت حقیقی و حقوقی دریافت دارید.
2 ماه پیش
اخذ گواهینامه HSE
عنوان آگهی اخذ گواهینامه HSE
دسته بندی مجوز HSE
توضیحات هر مجموعه ای که دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده اش ، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را رعایت می کند. کارشناسان ما در شرکت قانونمداران یکتا شما را یاری می رسانند تا در کوتاهترین زمان و تضمین شده این خدمات را به صورت حقیقی و حقوقی دریافت دارید.
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    2 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    12 ماه پیش